Reklam Kampanyaları

Reklam, bir firmanın ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgi ve özelliklerin tüketicilere aktarılmasıdır. Pazarlama iletişiminin bir öğesi olan reklam, tanıtım yaparak tüketicilerin ilgisini, reklam veren firmanın ürün ve hizmetlerine çekerek, firmanın satış miktarını arttırmasını sağlamaktadır. Bunun dışında, rekabet ortamında, rakip firmalarla rekabet etmesini sağlamakta, firmanın büyümesini, ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmesini sağlamaktadır. Markalaşma yolunda ilerlemesini kolaylaştırmaktadır.

Reklam kampanyası ise, reklam veren firmanın, herhangi bir ürün veya hizmetini veya kendisini, sistematik plan ve yönetim içinde, tüketiciyi özendirerek, ilgi çekerek, onun, belirlenmiş davranışları göstermelerini sağlamak amacıyla yapılan, geniş çaplı ve yoğun tanıtımlardır.

TEKNOLOJİLER

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Üst